پایگاه خبری تحلیلی بازی دراز ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵

رییس انجمن موی تای ایران سفیر عالی ورزش جهان شد

با حکم رییس نهاد بین‌المللی اتحاد از طریق ورزش، انجمن موی تای ایران به عنوان سفیر عالی ورزش در جهان منصوب شد.

به نقل از فدراسیون انجمن‌های ورزشی، با صدور حکمی از سوی "استفان فوکس" رییس تشکیلات اتحاد از طریق ورزش (UTS)، رییس AIMS و نایب رییس "گایسف" به عنوان سازمان‌های بین‌المللی رسمیت دهنده فدراسیون‌های بین‌المللی و جهانی تحت پوشش کمیته بین‌المللی المپیک (IOC)، جواد نصیری رییس انجمن موی تای ایران و عضو شورای ریاست فدراسیون بین‌المللی موی تای به عنوان «سفیر عالی ورزش در جهان» منصوب شد.

در بخشی از متن حکم انتصاب رییس انجمن موی تای ایران آمده است: آقای جواد نصیری مدافع برتری، احترام و دوستی به عنوان سه ارزش اساسی المپیک بوده و برابری و نبود تبعیض را در ورزش به نمایش گذاشته و از ورزش به عنوان ابزاری برای درک فرهنگ و صلح استفاده کرده است. او مروج برابری جنسیتی در ورزش بانوان ایران بوده و حجاب را نه تنها در موی تای بلکه در جهان ورزش به خوبی به تایید رسانده و هم‌چنین مشوق برابری جنسیتی از طریق معرفی داوران و مربیان زن ایرانی به رسمیت شناخته شده در سراسر جهان بوده و باعث ارتقای جایگاه ایران فراتر از یک میدان ورزشی و اتاق‌های جلسات، شده است. ما علاقمند به تداوم مشارکت‌های نزدیک با ایران و آقای جواد نصیری یکی از سُفرای ورزشی‌مان هستیم.
"استفان فوکس" مسوولیت دبیرکلی فدراسیون بین المللی موی تای را نیز بر عهده دارد.