پایگاه خبری تحلیلی بازی دراز ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
فیلم ؛

تعطیلی بازار سرپل ذهاب در وضعیت قرمز کرونایی شهرستان

بازی دراز ۱۴۰۴ : بازار سرپل ذهاب همزمان با وضعیت قرمز کرونایی شهرستان با همراهی خوب اصناف و بازاریان تعطیل شده و باعزم و اراده ای بلند به مقابله با مهار این بیماری منحوس برخاستند .