پربازدیدترین ها

کد خبر: 231974 ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

درسهایی از سفر اربعین؛همایش جهانی /نویسنده:کارشناس ارشد علوم تربیتی(کوروش عبدی)

[1] هَاجِرُوا تُورِثُوا أَبْنَائَکُمْ مَجْداً.

بازی دراز1404:امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) نقل می‌کند با هجرت خود برای فرزندانتان بزرگی و عظمت به ارث بگذارید.

[1] هَاجِرُوا تُورِثُوا أَبْنَائَکُمْ مَجْداً.

در موضوع سفر معنوی اربعین مطالب  بسیاری وجود دارد که در زیر تجارب این مسافربرای بهره برداری خوانندگان به صورت مختصر ارایه می شود.مهمترین موضوعات اربعین عبارتند از1-عامل معنوی2-عامل سیاسی 3-وحدت

اصولا اولین وجه غالب اربعین بعد معنوی و صفا و خلوص آن می باشد که برای زیارت عتبات عالیات و به ویژه سالار شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین(علیه سلام) گام برمی داریم. در باب اهمیت زیارت آن حضرت احادیث و روایات فراوانی از ائمه هدی منقول است تا جایی که حضرت امام صادق (علیه سلام) منقول است که به یاران خویش مبلغی پول می دادند که به جای ایشان به زیارت آن مرقد شریف بروند و این نشان از اهمیت نوع زیارت و به ویژه زیارت این امام دارد که باعث نجات اسلام و احیای بشردر طول تاریخ دارد.                                                                                                                                                                

اما سوای از زیارت ،اربعین دارای ابعاد مهم دیگری نیز هست؛چرا که ما در طول سال نیز می توانیم به زیارت این عتبات عالی برویم ولی وجه دیگر غالب اربعین که در این سالها پررنگ تر می نماید بعد سیاسی آن می باشد که باعث ایجاد علقه مشترک سیاسی گشته و این مسیر در نهایت منجر به ایجاد امت اسلامی خواهد گردید و نمود ابراز قدرت سیاسی جهان اسلام در این ایام برای آگاهی بخشی در میان مردم آزاده دنیا بعنوان تبلیغ اسلام و حکومت اسلامی می باشد.                                                                  

موضوع آخر که برگرفته از موضوع  ثانوی می باشد اقشار و ملیتهای  شیعه،سنی و آزاده جهان در این همایش جهانی حضور می بابند که باعث وحدت وتشریک مساعی و تبادل نظر در موضوعات مختلف در سطح عوام و خواص گشته و نوعی همدلی و عزم واحد برای وحدت در بین انسانها در مبارزه با بی عدالتی و ظلم ایجاد خواهد نمود که نمود آن در آینده ان شاءا... به صورت حکومت واحد جهانی حضرت حجت و ناجی بشریت خواهد بود.                                                                                                   

امید است با مشق نمودن درسهای مختلف اربعین ،هرسال شاهد باشکوه تر برگزاری این همایش جهانی به صورت منظم تر و با برنامه های مختلف وجذاب فرهنگی در ترویج پیام فطرت انسانی و اسلام ناب محمدی(صل ا... علیه و آله) در مبارزه با مستکبران جهانی باشم.                                                                                                                                                             

والسلام علی من اتبع الهدی