پربازدیدترین ها

کد خبر: 228803 ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

کلاس ارتقاء مربیان رشته های حفظ و تجویدقرآن کریم در سرپلذهاب برگزار شد

بازی دراز 1404:کلاس ارتقاء مربیان رشته های حفظ و تجویدقرآن کریم با حضور یکی از اساتید و حافظان استان کرمانشاه در سرپلذهاب برگزار شد.

کلاس ارتقاء مربیان رشته های حفظ و تجویدقرآن کریم در سرپلذهاب برگزار شد

کلاس ارتقاء مربیان رشته های حفظ و تجویدقرآن کریم با حضور خانم جواهری از اساتید و حافظان

استان کرمانشاه در جوار حرم احمدابن اسحاق(ره) شهرستان سرپلذهاب برگزار شد

در این کلاس آموزشی ۲۰نفر از مربیان قرآن کریم شهرستان حضور داشتند و در پایان اهدا جوایز به نفر برتر استان در رشته حفظ ۵ جزء به خانم زهرا شکربیگی در شهرستان تعلق گرفت.

گفتنی است شهرستان سرپلذهاب از ظرفیت بالایی جامعه قرآنی برخوردار است و به کَرات قرآن آموزان و مربیان در سطح مسابقات استانی و شهرستانی به مقام نخست و برتر دست یافتند.