پربازدیدترین ها

سرویس: ویژه کد خبر: 223148 ۰۸:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

با حضور مدریرت جهاد کشاورزی سرپل ذهاب صورت گرفت:

بازدید و بررسی روند اجرایی زیر ساختهای گلخانه ای در حال احداث در سرپل ذهاب

بازی دراز1404: با حضور مدریرت جهاد کشاورزی سرپل ذهاب ارروند اجرایی زیر ساختهای گلخانه ای در حال احداث در سرپل ذهاب بازدید صورت گرفت.

بازدید و بررسی روند اجرایی زیر ساختهای گلخانه ای در حال احداث در سرپل ذهاب

به گزارش بازی دراز، مهندس سلیمانی ضمن بازدید از زیر ساختهای گلخانه در حال احداث در شهرستان سرپل ذهاب گفت: این گلخانه در مساحت 2 هزارمتری در حال ساخت است و تداوم كار و توليد محصول در تمام فصل هاي سال با توجه با امكان كنترل عوامل محيطي و تنظيم شرايط مورد نياز گياه و ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب براي جوانان و كار آموختگان كشاورزی ازمزایای کشت گلخانه ای است.

 

وی افزايش توليد در واحد سطح توليد بيش از يك محصول در سال، افزايش كيفيت محصول توليدي ،صرفه جويي در مصرف آب ،عدم وابستگي توليد به شرايط محيطي و امكان بازار يابي مناسب و تنظيم برنامه كشت مطابق با نياز بازار از مهمترین اهداف احداث گلخانه بیان کرد.