پایگاه خبری تحلیلی بازی دراز ۱۲:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرپلذهاب خبر داد:

آغاز برداشت چغندر پاییزه به میزان ۳۷۰ هکتار در مزارع شهرستان

بازی دراز1404:مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرپلذهاب از کشت چغندر پاییزه به میزان ۳۷۰ هکتار در مزارع شهرستان و شروع برداشت آن خبر داد.

علی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار ما از کشت چغندر پاییزه به میزان ۳۷۰ هکتار در مزارع شهرستان و شروع برداشت آن خبر داد.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵۵ تن چغندر قند در هکتار از مزارع زیر کشت شهرستان و در مجموع بیش از ۱۸ هزار تن برداشت شود.

وی تصریح کرد: شهرستان سرپل ذهاب مستعد کشت چغندر قند پاییزه است و این محصول یک الگوی مناسب برای رعایت تناوب کشت در کنار غلات محسوب می شود.

از مجموع حدود ۵۵ هزار هکتار زمین کشاورزی و باغی در سرپل ذهاب، ۵۲ هزار و ۷۰۰ هکتار مزارع کشاورزی است که سالیانه ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تن محصولات زراعی و از  ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار آن باغ است که سالیانه حدود ۱۴ هزار تن انوع محصولات از آن برداشت می شود.

سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه بیش از ۹۰ هزار تن جمعیت دارد.