پایگاه خبری تحلیلی بازی دراز ۱۰:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
با تلاش سپاه و بسیج شهرستان سرپلذهاب صورت گرفت:

گند زدایی معابر و سطح شهرستان سرپلذهاب

بازی دراز1404:تداوم حضور سپاه در سرپلذهاب و گند زدایی معابر شهرستان سرپلذهاب با تلاش بسیجیان و سپاه شهرستان صورت گرفت.