بازی دراز ۰۹:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
فیلم؛

صعود به بازی دراز و افتتاحیه راهیان نور 98

بازی دراز1404 مراسم صعود به ارتفاعات بازی دراز و خانقاه عرفان واقعی و افتتاحیه راهیان نور کشور در سال 98 برگزار شد .

به گزارش بازی دراز، مراسم صعود به ارتفاعات بازی دراز و خانقاه عرفان واقعی و افتتاحیه راهیان نور کشور در سال 98 برگزار شد .