بازی دراز ۰۹:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۷

تحریم نفت ایران!

بازی دراز1404:هر تلاشی از آمریکا برای مانع شدن فروش نفت ایران، پیامدهای بزرگی برای آمریکا و متحدانش در منطقه و جهان خواهد داشت ، بطوری که ممکن است برای همیشه دست آمریکا از نفت ایران کوتاه شود.

به گزارش بازی دراز،