پایگاه خبری تحلیلی بازی دراز ۰۹:۳۵ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

نظرسنجی به نظر شما عملکرد کدام یک از مدیران ادارات وارگانهای دولتی شهرستان سرپلذهاب در سال۱۳۹۶ بهتر بوده است ؟