پایگاه خبری تحلیلی بازی دراز ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

از انتقال و ساماندهی مشاغل آلاینده و مزاحم شهری به خارج از شهر (شهرک مشاغل )توسط شهر داری رضایت دارید :