تب‌های اولیه

اداره برق
14% (61 رای)
اداره آّ ب و فاضلاب شهری
6% (25 رای)
اداره مخابرات
3% (14 رای)
اداره آب و فاضلاب روستایی
3% (12 رای)
جمعیت هلال احمر
5% (21 رای)
اداره گاز
4% (20 رای)
جهاد کشاورزی
10% (45 رای)
کمیته امداد
8% (34 رای)
اداره مسکن
5% (22 رای)
اداره بهزیستی
4% (20 رای)
تامین اجتماعی
5% (23 رای)
اداره شیلات
9% (38 رای)
میراث فرهنگی
5% (24 رای)
اداره آموزش و پرورش
8% (34 رای)
صنعت معدن تجارت
5% (22 رای)
بنیاد شهید
7% (32 رای)
تمام آرا: 447