تب‌های اولیه

کانال تلگرامی
53% (256 رای)
سایتهای خبری
17% (82 رای)
روزنامه
4% (17 رای)
تلوزیون
13% (62 رای)
رادیو
3% (15 رای)
ماهواره
10% (50 رای)
تمام آرا: 482