پربازدیدترین ها

کد خبر: 225134 ۰۹:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری سرپل ذهاب:

پلمپ دو خبازی به علت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و کم فروشی در شهرستان

بازی دراز 1404 :معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری سرپل ذهاب گفت:در شهرستان سرپلذهاب دو خبازی به علت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و کم فروشی پلمب و یک خبازی مورد تشویق قرار گرفت.

پلمپ دو خبازی به علت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و کم فروشی در شهرستان

 

معاون سیاسی فرماندار سرپل ذهاب ، صمت، غله و شبکه بهداشت و درمان شهرستان از واحدهای خبازی سطح شهر بازدیدنمودند، در این بازدید نوع پخت، ساعات پخت نان و همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت.

معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری سرپلذهاب پیرکرمی ضمن گفتگو با متصدیان خبازی ها تذکراتی دررابطه بارعایت پروتکل های بهداشتی ،کم فروشی وگران فروشی وعرضه نان با کیفیت ومرغوب به شهروندان تاکید کردند.

پیرکرمی در ادامه افزود:تعداد دو خبازی به علت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و کم فروشی پلمب و یک خبازی مورد تشویق قرار گرفت.

شهرستان سرپلذهاب در غرب استان کرمانشاه دارای ۹۰هزار تن جمعیت و ۴۸ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد