پربازدیدترین ها

کد خبر: 223620 ۱۲:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

فرماندار سرپلذهاب:

سلامت یک حق همگانی جامعه است / مشارکت مردمی و همکاری دستگاههای دولتی نقش مهمی درارتقاء سطح سلامت جامعه دارد

بازی دراز۱۴۰۴:فرماندار سرپلذهاب گفت : سلامت یک حق همگانی جامعه است که بای محقق شود و مشارکت مردمی و همکاری دستگاههای دولتی نقش مهمی در این راه ودر ارتقاء سطح سلامت جامعه دارد.

سلامت یک حق همگانی جامعه است / مشارکت مردمی و همکاری دستگاههای دولتی نقش مهمی درارتقاء سطح سلامت جامعه دارد

به گزارش بازی دراز، 

محبت جمالی نیا در دومین مممع سلامت شهرستان اظهارداشت : اجتماعی شدن سلامت یکی از ضرورتهای مهم توسعه است وازبرنامه های اولویت دار دولت می باشد. وی افزود : سلامت یک حق همگانی است که باید در بالاترین سطح باشد لذا نیازمند تلاش همگانی و فراهم کردن زیرساختهای لازم است . نماینده عالی دولت در شهرستان تصریح کرد : رسیدن به سلامت زمانی محقق میشود که مردم بین سلامت و سایر نیازهای خودمجبور به انتخاب نشود و براحتی بتواند از خدمات بخش سلامت برخوردار گردد. فرماندار شهرستان اذعان کرد : فراهم کردن زیرساختهای مربوط به ارتقاء سطح سلامت تنها به بخش بهداشت ودرمان منتهی نمیشود و سایر ادارات نیز دراین امردر حوزه کار خود دخیل در ارتقاء سطح سلامت جامعه خواهند بود. جمالی نیا افرود : پراکندگی منابع مالی بخش سلامت درادارات مختلف و عدم تخصیص آن در بخش سلامت یکی از موانع عدم تحقق سلامت کامل جامعه است لذا مشارکت تمام دستگاههای اداری ودولتی در ارتقاء سطح سلامت لازم و ضروری است. فرماندار شهرستان تاکید کرد : مردم نقش مهمی در تحقق سلامت دارند که باید مشارکت آنها را درجهت ارتقاء سطح سلامت خود وخانواده هایشان جلب کرد . نماینده عالی دولت درشهرستان تصریح کرد : امروز نیمی از یارانه های کشور صرف بخش سلامت میشود ولی سبک زندگی مردم سبب شده که این مقدار یارانه نیز کافی نباشد . طهماسبی درادامه گفت : توسعه سلامت محور برنامه های جهانیست که نیازمند جلب مشارکت مردمی و همکاری سایر نهادها و دستگاههای دولتی است. وی افزود : سلامت یک نعمت خدادادی است و مردم باید قدردان آن بوده و در حفظ آن کوشا باشند . مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان اذعان داشت : سرپلذهاب بعداززلزله شاهد هیچگونه اپیدمی در منطقه نبود که حاصل تلاش سربازان سلامت و همکاری سایر نهادها بود.