پربازدیدترین ها

کد خبر: 222418 ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

رئیس آموزش و پرورش سرپل ذهاب مطرح کرد:

فقر فرهنگی و معیشتی، دو مانع تعامل اولیا با مربیان

بازی دراز 1404 : رئیس آموزش و پرورش سرپل ذهاب گفت: فقر فرهنگی و مشکلات معیشتی مردم، می تواند از موانع تقویت و گسترش انجمن های اولیا و مربیان به شمار آید؛ زیرا فقر فرهنگی اولیای دانش آموز سبب می شود درک ضعیفی از مشارکت داشته باشند و به علت مشکلات معیشتی نیز نتوانند زمان کافی را برای همکاری با مدرسه فرزندانشان اختصاص دهند.

فقر فرهنگی و معیشتی، دو مانع تعامل اولیا با مربیان

به گزارش بازی دراز، روح اله عباسیان درگفتگو با خبرنگار ما به جایگاه انجمن اولیا و مربیان در نظام تعلیم و تربیت اشاره کرد و گفت: رشد شخصیتی و تحصیلی دانش آموزان، پیش از هر چیز، مستلزم برخورداری آنان از فضایی متعادل و هماهنگ در خانه و مدرسه است. امروزه انجمن های اولیا و مربیان، رایج ترین وسیله ارتباط میان خانه و مدرسه شمرده می شود. 

وی افزود: از آنجا که کودک، بخش بزرگی از زندگی خود را در خانه گذرانده است، باید معلم و مسئولان مدرسه از محیط زندگی، فرهنگ و ارزش های حاکم بر آن محیط آگاهی یابند تا بتوانند آموزش و پرورشِ مدرسه را با استفاده از جنبه های زندگی دانش آموز و با همکاری اولیای وی بارور سازند.

وی تصریح کرد: فقر فرهنگی و مشکلات معیشتی مردم، می تواند از موانع تقویت و گسترش انجمن های اولیا و مربیان به شمار آید؛ زیرا فقر فرهنگی اولیای دانش آموز سبب می شود درک ضعیفی از مشارکت داشته باشند و به علت مشکلات معیشتی نیز نتوانند زمان کافی را برای همکاری با مدرسه فرزندانشان اختصاص دهند.