پربازدیدترین ها

سرویس: استانی کد خبر: 219384 ۱۰:۳۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

توضیحات سازمان مدیریت کرمانشاه درباره نرخ بیکاری استان

به دنبال اعلام کاهش 6.9 درصدی نرخ بیکاری فصلی در استان کرمانشاه، اظهارنظرهای متفاوتی در تایید و انتقاد از این آمار مطرح شده که سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان درباره آن توضیحاتی داده است.

توضیحات سازمان مدیریت کرمانشاه درباره نرخ بیکاری استان

به گزارش بازی دراز، به گزارش ایرنا، روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه روز جمعه در گزارشی عنوان کرد: با توجه به اظهارات متفاوت در ارتباط با نتایج طرح نیروی کار توسط مراجع مختلف در استان، به منظور تبیین و رفع ابهام نتایج طرح یاد شده، مواردی به شرح ذیل به استحضار می رساند:
براساس اعلام نتایج طرح نیروی کار که بصورت فصلی و براساس الگویی واحد و با توجه به خوداظهاری پاسخگویان جامعه نمونه، تحت نظارت مرکز آمار ایران و در سراسر کشور به اجرا در می آید، نرخ بیکاری استان کرمانشاه در فصل پاییز 97 معادل 18.2 درصد اعلام شده است. لازم به ذکر است این عدد در پاییز سال 96 معادل 25.1 درصد بوده است.
از بهار 97 در انتشار نتایج این آمارگیری فاصله اطمینان 95% برای شاخص نرخ بیکاری ارائه شده که از نظر روش شناسی آماری، این فاصله اطمینان به این معنی است که اگر از جامعه آمارگیری چندین نمونه با روش نمونه گیری یکسان استخراج شود براساس هرکدام از نمونه ها یک فاصله اطمینان برای مقدار واقعی نرخ بیکاری جامعه محاسبه شود، انتظار داریم 95% از این فواصل اطمینان نرخ بیکاری را شامل شود.
این فاصله برای استان کرمانشاه حداقل 15.5 و حداکثر 20.9 درصد می باشد و عدد اعلام شده (18.2) نقطه مرکزی فاصله اطمینان مذکور است.
همانگونه که ملاحظه می فرمائید در بررسی شاخص های عمده طرح نیروی کار لازم است سه شاخص مهم نسبت اشتغال، نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی به صورت ترکیبی برای تحلیل وضعیت اشتغال مورد نظر واقع شود.
با وجود اینکه در پاییز 97 نرخ بیکاری کشور نسبت به پاییز 96 روند ثابتی داشته (11.7)، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت روند روبه افزایشی را نشان می دهد.
نرخ بیکاری استان کرمانشاه در مقایسه با پاییز 96 حدود 6.9 درصد کاهش و شاخص های مشارکت اقتصادی 2.8 و نسبت اشتغال 5.1 درصد افزایش یافته که مجموعه اعداد فوق بیانگر حرکت به سمت وضعیت بسیار مطلوبی نسبت به گذشته است.
بر اساس نتایج حاصل از طرح نیروی کار در پاییز 97 نسبت به پاییز 96 نرخ بیکاری در 16 استان کاهش داشته که بیشترین میزان کاهش مربوط به استان های کرمانشاه با 6.9 و چهارمحال و بختیاری با 4.2 و فارس با سه درصد است.
استان کرمانشاه در بین استان های کشور با کاهش چشمگیر (بیشترین میزان کاهش نرخ بیکاری در کشور) در مقایسه با فصل گذشته مواجه بوده است.
همچنین طی مدت مذکور نرخ بیکاری در 15 استان کشور افزایش یافته که بیشترین میزان افزایش مربوط به استان های البرز 5/5، سیستان و بلوچستان 4.3 و هرمزگان 2.6 درصد می باشد.
تعداد شاغلین استان در پاییز امسال 591 هزار نفر در مقایسه با تعداد شاغلین در فصل مشابه سال 96 به تعداد 503 هزار نفر، بیانگر افزایش 88 هزار نفر شغل است.
به گزارش ایرنا، پس از اعلام کاهش 6.9 درصدی بیکاری در پاییز 97 نسبت به پاییز 96 برخی از نمایندگان و فعالان اقتصادی به این آمار انتقاد کردند و مدعی شدند که فضای کسب کار استان نشانگر کاهش بیکاری نیست.
استان کرمانشاه با 2 میلیون نفر جمعیت ساکن در 32 شهر و 2 هزار و 932 روستا حدود 150 هزار بیکار دارد که از این نظر در رتبه اول کشور قرار گرفته است.