پربازدیدترین ها

کد خبر: 219375 ۰۹:۵۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

درآستانه سالروز باسعادت ولادت حضرت زینب (س)وروز پرستارصورت گرفت:

اهدای ۶ دستگاه ویلچر به سالمندان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره ) سرپل ذهاب

بازی دراز1404: درآستانه سالروز باسعادت ولادت حضرت زینب (س)وروز پرستار ۶دستگاه ویلچرتوسط خیرین نیک اندیش به سالمندان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) سرپل ذهاب ساکن درروستاهای مناطق محروم روستایی اهداء شد .

اهدای ۶ دستگاه ویلچر به سالمندان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره ) سرپل ذهاب

به گزارش بازی دراز، درآستانه  سالروز باسعادت ولادت حضرت زینب (س)وروز پرستار ۶دستگاه ویلچرتوسط خیرین نیک اندیش به سالمندان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) سرپل ذهاب ساکن درروستاهای مناطق محروم روستایی اهداء  شد .
تامین وسایل موردنیاز و هزینه نگهداری جهت خدمت به سالمندان زمینگیرودربستربیماری با اولویت مناطق محروم در راس خدمات امداد میباشد که مشارکت خیرین نیک اندیش دراین امرخداپسندانه قابل تقدیروتحسین است و موجبات رضایت خدای متعال و آرامش دادن قلوب این عزیزان که سرمایه های بزرگ  وارزشمند خانواده های تحت حمایت هستند فراهم میشود.
کمیته امداد امام خمینی (ره) سرپل ذهاب از مشارکت تمامی خیرین  واقشارمختلف جامعه که همراه و همگام درامرخدمت رسانی به مستمندان ونیازمندان هستند تقدیر و آنان را جزعی از یاری دهنگان واقعی به مردم مناطق محروم میداند.