• دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی:
    بازی دراز1404:دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت:کشتار مردم کرد در شمال سوریه در شهرهای تل عبید،راس العین و روژآوا یادآور روزهای تلخ نسل کشی در حلبچه بود،چه بسا تاریخ با سناریو مشابه تکرار شد.
  • رئیس آموزش و پرورش سرپل ذهاب:
    بازی دراز1404: رئیس آموزش و پرورش سرپل ذهاب گفت: تاکنون بیش از700 زوار درقالب کاروان و شخصی درسطح مدارس شهری اسکان داده شده اند و تا پایان اربعین حسینی نیز مدارس شهرستان پذیرایی زائرین خواهد بود.

نظرخواهی

نظرسنجی: آیا به پیام رسان های داخلی بر می گردیم؟

اخبار ویژه

صفحه‌ها