نمایش همدلی و انساندوستی مردم سرپلذهاب؛
با حضور رئیس ستاد بحران شهرستان سرپلذهاب صورت گرفت:

نظرخواهی

نظرسنجی: آیا به پیام رسان های داخلی بر می گردیم؟

اخبار ویژه

صفحه‌ها