• گزارش:
    بازی دراز1404: شرایط شهرستان زلزله زده سرپل ذهاب پس از گذشت قریب به یکسال اززلزله مستعد برای شایعه پراکنی و متشنج کردن اوضاع معیشتی مردم شده است و متاسفانه برخی از اخبارغیرموثق بدون تحقیق، افکار مردم را تحت تاثیر قرار داده ودیدگاه های سمعی و بصری مردم را نیزحساس کرده است.
  • مدیریت بازرسی و نظارت اتاق اصناف سرپل ذهاب:
    بازی دراز1404:مدیریت بازرسی و نظارت اتاق اصناف سرپل ذهاب ازارجاع 290 پرونده متخلف صنفی به تعزیرات حکومتی درشهرستان خبر داد و گفت: درراستای بیش ازیکهزار و 600 بازرسی اتاق اصناف در طی 3 ماه اخیرسال جاری 32 واحد صنفی پلمپ شده است.

نظرخواهی

نظرسنجی: آیا به پیام رسان های داخلی بر می گردیم؟

اخبار ویژه

صفحه‌ها