• معاون سیاسی،امنیتی فرمانداری سرپل ذهاب:
    بازی دراز1404:معاون سیاسی،امنیتی فرمانداری سرپل ذهاب با بیان اینکه بازرسین حق دخالت در امور اجرایی انتخابات را ندارند، گفت:بازرسی سالم و قاطع موجب تظمین سلامت انتخابات می شود.
  • دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سرپلذهاب:
    بازی دراز1404:دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سرپلذهاب ملاک برای انتخابات رای مردم عنوان کرد و گفت: در زمینه خرید و فروش آرا اگر جرمی مشاهده شود، اغماض نمی‌کنیم چرا که رای مردم حق‌الناس است.

نظرخواهی

نظرسنجی: آیا به پیام رسان های داخلی بر می گردیم؟

اخبار ویژه

صفحه‌ها