4. تير 1398 - 11:24   |   کد مطلب: 220913
بازی دراز 1404 : بازار قیمت مسکن واجاره بهای واحدهای مسکونی در سرپلذهاب این روزها آشفته است و پایین آمدن قیمتها در این بازار نیازمند برنامه ریزی مناسب مسئولین و انصاف مالکین می باشد .

به گزارش بازی دراز، تورم وگرانی موجود در بازار مسکن واجاره بهای واحدهای مسکونی شهرستان ان روزها کار را برای مستاجرانی که بااتمام قرارداد یکساله خود باید به دنبال تمدید قرارداد و یا یافتن منزلی دیگر باشند سخت کرده است.

بسیاری از مستاجران سرپلذهابی هم این روزها در کانکس زندگی می کنند و بسیاری از آنها قصد داشتند با فرارسیدن ایام پایان یافتن قراردادهای اجاره منازل که معولا در مرداد ماه انجام می شود برای یکسال آینده با فراهم کردن یک واحد مسکونی به کانکس نشینی خود خاتمه دهند اما باوجود این قیمتها یافتن منزلی استیجاری با قیمت مناسب بسیار سخت می باشد.

برخی از خانواده هایی هم که سال گذشته را در واحد استیجاری به سر برده اند باپایان یافتن قرارداد خود و عدم امکان تمدید قرارداد باوجود افزایش رهن و اجاره به فکر دست وپا کردن کانکس و گرایش به سمت حاشیه نشینی افتاده اند تا بتوانند برای یکسال دیگر بون دغدغه در مکانی مناسب زندگی خودرا بگذرانند.

 

تورم و گرانی بوجود آمده در بازار مسکن واجاره بهای واحدهای مسکونی غیرکارشناسانه و غیرمنطقی است .

این افزایش قیمت در حالی صورت گرفته که در شهرستان سرپلذهاب با وجود وقوع زلزله و تخریب بخش زیادی از واحدهای مسکونی وعدم اتمام بازسازی بسیاری از واحدهای احداثی در بخش واحدهای مسکونی استیجاری با کمبود روبرو بوده وبرخی از فرصت طلبان از این کمبود به نفع خود استفاده کرده ودرفکر سودجویی در این موقعیت سخت معیشتی مردم هستند.

فرمانی از شهروندان مستاجری است که از این گرانی وتورم انتقاد کرده و به خبرنگار ما می گوید : بااتمام قراردادم دیگر توان اجاره کردن منزلی بااین شرایط را ندارم ودر صورت تداوم تورم وگرانی باید به فکر جور کردن یکدستگاه کانکس برای زندگی خود وخانواده ام باشم.

کانکس نشینی در این شرایط گرانی و تورم شاید پدیده ای باشد که بجای خاتمه یافتن دوباره در سرپلذهاب قوت گرفته و بای شهرستان مشکلاتی را درست کند.

انصاف و رعایت حال مستاجرین کاری است که توسط صاحبان خانه ها می تواند باری از مشکلات مستاجرین برداشته و تاحدودی از تورم وگرانی موجود دربازار مسکن واجاره بهای واحدهای مسکونی کاهش دهد.

فتاحی یکی از مالکین است که در سرپلذهاب انصاف را در پیش گرفته و برای مستاجر خود هیچ مبلغی بررهن وکرایه اضافه نکرده است.

وی به خبرنگار ما می گوید : باوجود اینکه خود در وضعیت سخت معیشتی هستم اما مبلغ رهن وکرایه را با اینکه بازار افزایش زیادی داشته تغییر نداده وتصمیم دارم با همان رهن وکرایه سال گذشته واحد خودرا به مستاجرم کرایه بدهم واین تنها کاری است که می توانم در حق مستاجرین انجام دهم.

مسئولین شهرستان هم چند وقتی است به این بازار ورود کرده و درفکر برنامه ریزی برای کاهش قیمتهای رهن وکرایه منازل هستند.

رئیس تعزیرات حکومتی سرپلذهاب یکی از مسئولینی است که دراین زمینه با خبرتنگار ما همسخن شده است.

همتی به خبرنگار ما می گوید :امیدواریم بازار آشفته رهن واجاره بهای واحدهای مسکونی و افزایش بهای لجام گسیخته آن با برنامه ریزی صحیح مسئولین و رعایت انصاف مالکین آرام شده و قیمتها برای رعایت حال مستاجرین کاهش یابد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی سرپلذهاب گفت :تورم موجود دربازار واحدهای مسکونی اجاره ای غیر واقعی است لذا مردم تخلفات را گزارش دهند تا برخورد قانونی با آنها صورت گیرد. وی افزود : در پی گرانیهای بوجود آمده و نارضایتی گسترده مردم تعزیرات حکومتی به این موضوع ورود کرده و بامتخلفین به شدت برخورد خواهد کرد . رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان تصریح کرد : تخلفات گرانفروشی ،اضافه دریافتی موضوع خرید ،فروش، رهن و اجاره بهای واحدهای مسکونی و تجاری در تعزیرات حکومتی رسیدگی خواهدشد . وی از مردم خواست درصورت مشاهده تخلفات و داشتن شکایتی دراین زمینه، به اتاق اصناف اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان مراجعه و طرح شکایت نمایند تا پرونده به شعبات تعزیراتی شهرستان ارسال و به قید فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد.

تصاویر تکمیلی: 
لینک کوتاه:

دیدگاه شما

آخرین اخبار

پربیننده ها